Tjänster

Vi förbättrar din teknologi och ger dig livslång kundservice.

Läs mer om våra tjänster

FU - Förebyggande underhåll

Vi är specialiserade på FU för höglager och annan automatiserad materialhanteringsutrustning.

FU eller Förebyggande Underhåll är det vanligaste sättet att upptäcka felkällor.
Med ett periodisk återkommande FU kan felen hittas och åtgärder kan planeras och utföras innan maskinen i fråga står stilla och framförallt innan produktionsstörningar förekommer.

AU - Akut Underhåll

AU eller Akut Underhåll utför vi till våra kunder.
Vi kan oftast med mycket kort varsel vara på plats när kunden har allvarliga problem.
Det kan vara problem som lagerhaveri, felsökning av elfel eller havererad drivmotor.
Oftast kan vi lösa problemet direkt men i vissa fall måste vi beställa reservdelar och planera in arbetet senare.

Help Desk

För att säkerställa kvalitén i vårt FU/AU/Support använder vi oss av en Help Desk där vi dokumenterar de punkter/ärenden vi kontrollerar och åtgärdar.Ser vi att det finns behov av reservdelar markeras de i dokumentet.Direkt efter att arbetet är klart kommer ett mail till de berörda med rapporter så vi gemensamt kan gå igenom de punkter som kan bli problem i framtiden.

Reservdelar

Vi kan tillhandahålla de flesta reservdelar ni kan behöva i er anläggning, både standarddelar och specialtillverkade delar. Vissa delar kan vi även renovera.
Vi har tillgång till mekkonstruktörer som kan rita upp delar på er beställning. Vi kan även utföra beräkningar för att t.ex ta fram ett bättre/kostnadseffektivare material anpassat för ändamålet med längre livslängd.

Alla reservdelar får ett eget artikelnummer så ni lätt kan lägga er beställning.

I samband med Förebyggande Underhåll där vi hittar utslitna delar, offererar vi alltid nya/utbytesdelar, eller om det är möjligt så skickas delarna till oss för renovering.

Support

I vår värld av komplexa integrerade system kan det vara svårt att felsöka och se var problemet verkligen ligger. Med oss kan du vara säker på att vi löser problemen snabbt och effektivt, eftersom vi har tekniker som är utbildade på era system.

Det är kritiskt när produktionen stannar och vi har den första prioriteringen att starta produktionen så snabbt som möjligt efter en oväntad stilleståndstid. Vi är en leverantör som är specialiserade på dessa situationer och kan fjärransluta oss till dina system så att du har omedelbar hjälp tillgänglig.

Genom att underteckna vårt supportavtal som täcker 24 timmar om dygnet, kan du säkra ditt stöd under hela produktionsperioden, varje dag under hela året.

Konstruktion

Elkonstruktion
Oavsett om vi håller med hela konstruktionsarbetet eller om det bara behövs mindre kompletteringar till befintlig dokumentation utför vi elkonstruktion i ElproCAD och EPLAN

Mekanisk konstruktion
Vi utför mekaniska konstruktioner med CAD-systemet Autodesk Inventor, Solid Works mfl. Vi kan hjälpa till med konstruktioner, beräkningar och framtagning av ritningsunderlag i 3D. 

PLC-programmering

Vi utför programmering i de flesta kända styrsystem.
Siemens, Mitsubishi, ABB, Alan Bradley, Schneider.

De flesta kunderna som har Siemens vill idag ha arbetet utfört i TIA Portal men vi utför även ändringar i S7 och S5 anläggningar.

Systemutveckling

För att underlätta kommunikationen mellan system och felsökning har vi tagit fram två program, Aniware och TrackIT.
På så sätt hjälper vi dig i ditt dagliga arbete och underlättar om det uppstår problem med dina maskiner.

Modernisering, Retrofit

Idag är det många anläggningar som har tekniskt utgången utrustning. Det kan vara en cpu till en plc som inte längre finns att köpa som reservdel eller en omformare som inte längre går att reparera. Det kan även vara en äldre anläggning som det kan vara svårt att hitta reservdelar till pga. att tillverkaren inte längre finns.

Vi moderniserar och byter utrustning på enstaka delar eller på hela anläggningar. En statusrapport ligger oftast till grund för en ombyggnation så att statusen på anläggningen eller maskinen blir överskådlig.

Bild på Statusrapport.