Support

Support

Vi har möjlighet att erbjuda support på automationsanläggningar.

Vår supportgrupp hanterar delar som:
Aniware
PLC bansystem
PLC kranar
PLC för övrig automationsutrustning
El och mek

När ett supportärende kommer in till vår Help Desk ringer vi upp inom ½ tim dygnet runt året om, förutsatt att kunden tecknat ett sådant supportavtal.

Help Desk

I vår Help Desk sparar vi supportärenden så fler kan hjälpa till med ett enskilt ärende om det finns behov. Vi har då även möjlighet att gå tillbaka till äldre ärenden för att hitta lösningar.
När ärendet är klart sänds ett mail till kundens kontaktman med detaljer om ärendet.

För att säkerställa kvalitén i vårat FU använder vi oss av en Help Desk där vi dokumenterar de punkter vi kontrollerar och åtgärdar.
Ser vi att det finns behov av reservdelar markeras de i dokumentet.

Direkt efter att arbetet är klart kommer ett mail till de berörda med rapporter så vi gemensamt kan gå igenom de punkter som kan bli problem i framtiden.