Produkter

Vi förbättrar din teknologi och ger dig livslång kundservice.

Läs mer om våre tjänster

Automation

SysCon hjälper sina kunder på en automationsresa in i framtiden.

Det är svårt att veta vad framtiden ger oss, men eftersom vi är involverade i utvecklingen av det, kan vi leverera allt från helt nyckelfärdiga automationslösningar till att modernisera äldre system. Det är framtiden, och det är vår specialitet.

Genom våra nyckelord maskinsäkerhet, framtidssäkerhet och driftsäkerhet anpassar vi ny teknik så att investeringen känns säker och lönsam. Vi lägger stor vikt vid att finnas till för våra kunder under hela systemets livstid. Ta kontakt med oss för att ta din automationslösning in i framtiden.

För att underlätta kommunikationen mellan system och felsökning har vi tagit fram två program, Aniware och TrackIT. På så sätt hjälper vi dig i ditt dagliga arbete och underlättar om det uppstår problem med dina maskiner.

Aniware

Aniware togs fram år 2005 som en kommunikator mellan ett överordnat system och plc utrustningar.
Sedan renodlades den som en produkt och idag används Aniware i ett flertal automatiska lageranläggningar.

Dynamisk layout i realtid
Servicehantering med direktbeordring
Larmlistor med historik och topplista

OPC Server
SCADA Server
Grafisk visning av processdata (Layout)
Loggning
Övervakning, larmhantering med kamera
Spårbarhet
Maskinstyrning (WCS)

TrackIT

 

TrackIT är en produkt uppbyggd för spårbarhet.
Vi kan spåra fel innan de upptäcks genom att monitorera delar som tidigare inte synts.

  • Motorer som börjar dra mer ström
  • Återpositionering som kommer allt oftare
  • Möjligt att bygga in kamera där man kan spela in en viss tid innan larm uppkommit

All liknande data läggs in i TrackIT och vid för höga differenser skickas ett larm till ett överordnat system eller så läggs punkten in direkt i underhållssystemet som en kontrollpunkt vid nästa Förebyggande Underhåll.